Regulamin

SPIS TREŚCI:
1. Warunki ogólne.
2. Składanie zamówień i terminy realizacji.
3. Realizacja zamówienia.
4. Koszty dostawy.
5. Formy płatności.
6. Faktury.
7. Ceny i rabaty.
8. Gwarancja.
9. Reklamacje i zwroty.
10. Ochrona prywatności i inne prawa.
11. Postanowienia końcowe.

Warunki ogólne.

§ 1.

1.      Regulamin sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego firmy ORTOPEDIKO oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży, zawieranych za pośrednictwem sklepu z nabywcami. 
2.      Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą. 
3.      Sklep internetowy firmy ORTOPEDIKO działa pod adresem www.ortopediko.pl prowadzony jest przez Ortopediko Anna Kozłowska, ul. Wiślana 21, 05-480 Otwock Wielki, NIP: 532-193-12-13.
4.      Stroną dokonującą zakupów jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Nabywcą.
5.      Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest firma ORTOPEDIKO, zwana dalej również Sprzedawcą.
6.      Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.ortopediko.pl w chwili składania zamówienia.
7.      Dokumentem sprzedaży towaru jest paragon. Nabywca, zamawiający towar, upoważnia firmę ORTOPEDIKO do wystawienia paragonu bez jego podpisu. Na życzenie klienta sprzedawca wystawia fakturę VAT.
8.      Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
9.      Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu (oprócz wypożyczalni) są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty. Jeśli towar jest używany, jest to podane w jego opisie.
10.  Produkty oferowane w wypożyczalni są używane. Sprzęt jest oryginalny, zadbany, czysty oraz wolny od wad fizycznych.
11.  Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty całej należności.
12.  Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi.

Składanie zamówień i terminy realizacji.

§ 2.

1.      Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia, dostępnego na stronie www.ortopediko.pl. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Zarejestrowani Klienci (Nabywcy) mają możliwość wyrażania opinii o produktach zamieszczonych w sklepie internetowym, mogą otrzymywać informacje o zmianach w ofercie sklepu, a także śledzić status swojego zamówienia i przeglądać historię zamówień.
2.      Każdy podmiot - Nabywca wypełniający formularz zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, teleadresowych i adresów e-mail.
3.      Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru. 
4.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
5.      Sklep internetowy firmy ORTOPEDIKO zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania numeru telefonu, lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
6.      Zamówienia na oferowane produkty można składać tylko ze strony sklepu internetowego ORTOPEDIKO - Sprzedawcy.
7.      Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
8.      Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
9.      Zamówienie z reguły jest realizowane od 3 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Dodatkowo na każdym produkcie widnieje parametr "Dostępność" informujący w jakim czasie wyślemy towar z magazynu. W przypadku opóźnień każdy Klient jest na bieżąco informowany o stanie realizacji zamówienia.
10.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia pracownik sklepu internetowego firmy ORTOPEDIKO – Sprzedawcy uzgadnia z Nabywcą sposób realizacji jego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia) drogą telefoniczną lub poprzez adres e-mail.
11.  Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
12.  Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę - odbiorcę zgodnie z wytycznymi podanymi przy telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu zamówienia.
13.  W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów Nabywca ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki.
14.  Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
15.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
16.  Na czas realizacji zamówienia składa się okres realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub transport indywidualny.
17.  Sklep internetowy ORTOPEDIKO – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez spedytora.

Koszty dostawy.

§ 3.

Zamówione produkty Firma ORTOPEDIKO dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej - wtedy koszt wysyłki wyliczany jest podczas składania zamówienia.  Istnieje też indywidualny rodzaj transportu (tylko dla niektórych produktów)  – wtedy koszty ustalane są za porozumieniem obu stron (Sprzedawca i Nabywca).

Formy płatności.

§ 5.

Ustala się następujące formy płatności:

  1. przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w Sklepie Sprzedawcy przez Nabywcę, Sprzedawca - firma ORTOPEDIKO po potwierdzeniu, że pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy dokonuje wysyłki towaru. Numer subkonta do dokonywania płatności w Sklepie Internetowym: BGŻ 86 2030 0045 1110 0000 0228 9600.
  2. przelew automatyczny lub karta płatnicza - za pośrednictwem firmy: www.transferuj.pl.
    UWAGA za tą usługę doliczana jest dodatkowa prowizja (ok. ~2,5% wartości zamówienia) widoczna podczas składania zamówienia.
  3. odbiór osobisty – Nabywca odbiera towar w siedzibie Sprzedawcy - firmy ORTOPEDIKO: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9, po potwierdzeniu, że pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy sprzedawcy lub po dokonaniu wpłaty gotówkowej.

Rachunki

§ 6.

Klienci – Nabywcy dokonujący zamówień, wraz z towarem otrzymują paragon lub fakturę VAT.

Ceny i rabaty.

§ 7.

1.      Ceny na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
2.      Ceny umieszczone przy produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3.      Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklepu internetowego firmy ORTOPEDIKO przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.
4.      Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stroniewww.ortopediko.pl, po dokonaniu przez Nabywcę wyboru formy płatności.
5.      Podane ceny obowiązują do czasu zrealizowania zamówienia. Sklep internetowy firmy ORTOPEDIKO – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie.
6.      Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Gwarancja i reklamacje.

§ 8.

1.      Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję oraz w razie potrzeby instrukcję obsługi, która jest dostarczana razem z towarem.
2.      Produkty dostępne w sklepie internetowym ORTOPEDIKO – Sprzedawcy podlegają wymianie, jeżeli posiadają wady fabryczne, zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu i gdy towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
3.      Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z pracownikiem Działu Obsługi Klienta sklepu internetowego ORTOPEDIKO - Sprzedawcy. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".
4.      Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna lub w niektórych przypadkach – paragon lub faktura VAT.
5.      Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu.
6.      Sprzedawca - Firma ORTOPEDIKO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru, uszkodzeń spowodowanych dokonywaniem napraw, przeróbek.
7.      Gwarancja nie obejmuje zużycia części powstałych podczas użytkowania.

Zwroty.

§ 9.

1.      Nabywca ma prawo zwrotu towaru w stanie niezmienionym (zapakowanym w oryginalne opakowanie firmowe producenta, towar kompletny bez śladów użytkowania) do 14 dni od daty ich wysłania.
2.      Zwrot towaru odbywa się na koszt Nabywcy. Sprzedający - Firma ORTOPEDIKO nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3.      Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem / fakturą VAT. Sprzedający - Firma ORTOPEDIKO gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę.
4.      Wystawienie rachunku korygującego, a tym samym zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

Ochrona prywatności i inne prawa.

§ 10.

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Nabywcę dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
2.      Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy ORTOPEDIKO z siedzibą w: 05-480 Otwock Wielki, ul. Wiślana 21,  do celów marketingowych i ewidencyjnych.
3.      Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4.      Firma ORTOPEDIKO nigdy nie udostępnia danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail.
5.      Sprzedawca zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.
6.      Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ORTOPEDIKO danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
7.      Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
8.      Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli – osób uprawnionych.

Postanowienia końcowe.

§ 11.

1.      Obecność produktu w cenniku sklepu internetowego ORTOPEDIKO nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2.      Firma ORTOPEDIKO dokłada wszelkich starań, ażeby prezentacja odpowiadała produktowi, ponieważ jednak producenci zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w tym zakresie bez uprzedzenia, to samo czyni także firma ORTOPEDIKO.
3.      Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym ORTOPEDIKO. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas aktualizacji (np. cen, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy ORTOPEDIKO.

Ortopediko © 2019
Widok Mobilny / Standardowy